Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:51 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
17.6/ 18.8°
Sáng/Tối
16.1/ 19.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 18.7°
Sáng/Tối
18.3/ 19.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.9/ 19.6°
Sáng/Tối
19.9/ 21.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 18.3°
Sáng/Tối
20/ 19.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20.3°
Sáng/Tối
18.9/ 21.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.8°
Sáng/Tối
20.6/ 22.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.3/ 13.9°
Sáng/Tối
17.2/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.8/ 13.9°
Sáng/Tối
11.2/ 13.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 16.8°
Sáng/Tối
14.3/ 17.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.2/ 21.3°
Sáng/Tối
18.5/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 23.5°
Sáng/Tối
22.1/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22.8/ 23.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 21.1°
Sáng/Tối
22.6/ 22.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 16.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Thấp/Cao

16.5°/20.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

15.5 °C

Chỉ số UV

0