Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:51 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 26.2°
Áp suất

996 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.7/ 27.4°
Sáng/Tối
25.6/ 30.4°
Áp suất

995 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 29.5°
Sáng/Tối
27.2/ 32.4°
Áp suất

996 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 29.7°
Sáng/Tối
28.5/ 30.8°
Áp suất

998 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.4°
Sáng/Tối
29.6/ 27.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 25.1°
Sáng/Tối
26.4/ 26.8°
Áp suất

997 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 26.8°
Sáng/Tối
24.6/ 26.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 29.1°
Áp suất

998 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 28.1°
Áp suất

996 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 27.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.2°
Sáng/Tối
24.9/ 28.1°
Áp suất

998 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 29.5°
Áp suất

997 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.8/ 29.6°
Sáng/Tối
28/ 30.5°
Áp suất

996 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Thấp/Cao

25.9°/37.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

994 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0.12