Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:00 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
25/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:19
Mây rải rác
Huyện Tiên Lữ
Đã cập nhật 48 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Thấp/Cao

16°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0