Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:43 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
29/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 39°
Áp suất

997 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Huyện Tiên Lữ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Thấp/Cao

28°/38°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.67 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.82