Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:49 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Tiên Lữ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.42