Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:11 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 27.7°
Sáng/Tối
28.2/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.8/ 25.1°
Sáng/Tối
27.8/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.9/ 29.3°
Sáng/Tối
27.4/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.9/ 29.3°
Sáng/Tối
29.9/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.4/ 30.8°
Sáng/Tối
29.6/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.3/ 30.3°
Sáng/Tối
29.4/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.5/ 29.4°
Sáng/Tối
29.2/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.6/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.8°
Sáng/Tối
28.6/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.7/ 29.3°
Sáng/Tối
29.1/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.6/ 29.4°
Sáng/Tối
29.4/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.3/ 29.3°
Sáng/Tối
29.9/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 28.2°
Sáng/Tối
29.2/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.5°
Sáng/Tối
29.1/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 27.4°
Sáng/Tối
29/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.2°
Sáng/Tối
27.1/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.4°
Sáng/Tối
28.5/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.7/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.7°
Sáng/Tối
27.9/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.5°
Sáng/Tối
27.5/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.7°
Sáng/Tối
28.7/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

25.1°/36.6°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.33 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.36