Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:56 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Huyện Kim Động
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0