Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:56 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
29.6/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.8/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

999 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27°
Sáng/Tối
27.4/ 27.3°
Áp suất

999 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 29.2°
Sáng/Tối
29.3/ 30.2°
Áp suất

997 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 29.8°
Áp suất

997 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

997 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29.5/ 29.4°
Áp suất

998 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.7°
Sáng/Tối
26.8/ 26.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 34.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Thấp/Cao

26.3°/34.4°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.01 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

8.9