Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:04 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
17.4/ 14.9°
Sáng/Tối
18/ 15.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.9/ 12.1°
Sáng/Tối
13/ 13.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.2/ 15.2°
Sáng/Tối
12.7/ 17.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.5/ 18.5°
Sáng/Tối
15.2/ 20.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 22.2°
Sáng/Tối
20.9/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 24.9°
Sáng/Tối
21.5/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.4/ 22°
Sáng/Tối
24.4/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19.8°
Sáng/Tối
20.9/ 20.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.2/ 19.5°
Sáng/Tối
19/ 20.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.5/ 22.7°
Sáng/Tối
20.4/ 21.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 23.9°
Sáng/Tối
22.5/ 23.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18.3°
Sáng/Tối
18.9/ 18.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 18.7°
Sáng/Tối
17.1/ 18.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 21.8°
Sáng/Tối
18.5/ 22.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 24°
Sáng/Tối
21.8/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Thấp/Cao

12.2°/17.9°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.41 km/giờ

Điểm ngưng

11.6 °C

Chỉ số UV

1.41