Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:40 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0