Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:28 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 39°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
29/ 39°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
29/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa
Huyện Kim Động
Đã cập nhật 23 phút trước
Ít mây 33°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Thấp/Cao

26°/40°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.5 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.69