Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:35 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.46 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.24 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.73 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
0.63 km/giờ

16:00

29°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
61%
4.57 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
85%
4.02 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
95%
3.44 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.56 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.09 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.96 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.82 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
6.29 km/giờ

16:00

29°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
65%
6.6 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
6.2 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
88%
3.9 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Nhiều mây

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.78 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
94%
3.06 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
87%
3.53 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
4.06 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
5.9 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
65%
6.61 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
88%
3.3 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.82 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Nhiều mây

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.37 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.46 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.32 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
4.07 km/giờ

13:00

34°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
49%
4.98 km/giờ

16:00

31°C / 34°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
61%
6.08 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
4.18 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.51 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0