Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:23 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.4/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 27.7°
Sáng/Tối
28.1/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
27.1/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 29.1°
Sáng/Tối
27.5/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.9/ 30.5°
Sáng/Tối
29.2/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.1/ 30.1°
Sáng/Tối
29.3/ 33.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.2/ 30.5°
Sáng/Tối
30/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.2/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 29.6°
Sáng/Tối
29.4/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.6/ 29°
Sáng/Tối
29.3/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 29.7°
Sáng/Tối
29.4/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29.5/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 29.1°
Sáng/Tối
28.2/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.7/ 28.1°
Sáng/Tối
29.4/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.5/ 27.2°
Sáng/Tối
28.4/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.2°
Sáng/Tối
27.9/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.7°
Sáng/Tối
28.5/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.9/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27.1/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.7°
Sáng/Tối
27.3/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 27.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

25.6°/36.7°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.88 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0.44