Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:49 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
19/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1026 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1025 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1025 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1026 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Bầu trời quang đãng
Huyện Kim Động
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:13
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0