Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:26 | 24/07/2024
Thấp/Cao
25.3/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.2/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.4/ 33.9°
Tầm nhìn
8.82 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.3/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

992 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.3/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Thấp/Cao

25.2°/33.5°

Độ ẩm

98%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

6.81 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0