Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:53 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.7/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.4/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.8/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.1/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Thấp/Cao

22.4°/28.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.04