Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:46 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.91 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.94 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
0.39 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.51 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.03 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.55 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.36 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.99 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.96 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.49 km/giờ

13:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.3 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.82 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.33 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.79 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.84 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
96%
1.09 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
90%
0.94 km/giờ

10:00

31°C / 37°C
Mây thưa Mây thưa
67%
1.56 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
3.15 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
4.01 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
88%
2.56 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
92%
1.6 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
94%
1.19 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
95%
0.41 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
90%
0.97 km/giờ

10:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.44 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.92 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.91 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.65 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
92%
1.9 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
95%
1.48 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
96%
0.87 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
91%
0.57 km/giờ

10:00

32°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
64%
1.19 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Mây thưa Mây thưa
55%
2.34 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.77 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
2.76 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
90%
1.75 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
93%
0.93 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
95%
1.18 km/giờ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.1