Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:05 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.67 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.57 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.15 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.88 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.76 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.41 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
5.1 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
3.81 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
4.52 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
4.19 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
4.86 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.07 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.19 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.09 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.9 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.78 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.48 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
3.18 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
3.2 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.24 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.07 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.26 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.97 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.02 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.29 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.27 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.9 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.32 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.6 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.38 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.55 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.66 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.18 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.48 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.03 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.2 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
3.29 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.58 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.7 km/giờ
Huyện Kim Động
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

9.77 km

Gió

3.26 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0