Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:50 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa cường độ nặng 27°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

8.61 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0