Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:52 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Huyện Kim Động
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0