Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:24 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 28.9°
Áp suất

996 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 31.9°
Áp suất

995 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.3/ 29.3°
Sáng/Tối
27.9/ 33.3°
Áp suất

995 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 29.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

998 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.6°
Sáng/Tối
28.4/ 27.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 25.1°
Sáng/Tối
26.9/ 25.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 25.6°
Áp suất

998 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 28.2°
Sáng/Tối
26.6/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 30.3°
Áp suất

996 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Thấp/Cao

26.3°/37.3°

Độ ẩm

88%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0