Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:06 | 14/07/2024
Mưa nhẹ 25.5°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Thấp/Cao
24°/30°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.09 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
413.9
NH3
2.76
NO
0.02
NO2
7.71
O3
16.27
PM10
6.5
PM25
5.55
SO2
1.3

Thời tiết Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh những ngày tới