Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:06 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
35.5/ 27.8°
Sáng/Tối
28.7/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.4°
Sáng/Tối
27/ 35.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.8°
Sáng/Tối
28.7/ 35.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 30.4°
Sáng/Tối
28.6/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 30.9°
Sáng/Tối
28.8/ 33.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 30.6°
Sáng/Tối
27.8/ 34.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.4°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Thấp/Cao

27.4°/35.5°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

27.4 °C

Chỉ số UV

0