Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:14 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.2/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.3/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.9/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.2/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.8/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

23.6°/32.7°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

8.09