Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:54 | 16/06/2024
Mây thưa 34.5°

Mây thưa

Cảm giác như 41.5°.

Thấp/Cao
27.9°/36.8°
Độ ẩm
55%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.34 km/giờ
Điểm ngưng
24.8 °C
Chỉ số UV
7.41

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
554.09
NH3
5.07
NO
4.25
NO2
18.68
O3
39.7
PM10
16.8
PM25
14.14
SO2
21.22

Thời tiết Quận 8 - Hồ Chí Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 8 - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Quận 8 - Hồ Chí Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Quận 8 - Hồ Chí Minh những ngày tới

Lượng mưa Quận 8 - Hồ Chí Minh những ngày tới