Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:40 | 14/07/2024
Mưa nhẹ 25.8°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Thấp/Cao
24.7°/30.3°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.09 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
500.68
NH3
3.93
NO
1.37
NO2
16.97
O3
5.32
PM10
12.16
PM25
9.44
SO2
11.33

Thời tiết Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh những ngày tới

Lượng mưa Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh những ngày tới