Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:00 | 06/12/2023
Mây cụm 27.1°

Mây cụm

Cảm giác như 32.9°.

Thấp/Cao
23.1°/32.3°
Độ ẩm
100%
Tầm nhìn
8 km
Gió
2.57 km/giờ
Điểm ngưng
27.6 °C
Chỉ số UV
1.53

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1241.68
NH3
4.43
NO
11.51
NO2
18.34
O3
12.7
PM10
75.89
PM25
62.23
SO2
9.18

Thời tiết Quận 9 - Hồ Chí Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 9 - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Quận 9 - Hồ Chí Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Quận 9 - Hồ Chí Minh những ngày tới

Lượng mưa Quận 9 - Hồ Chí Minh những ngày tới