Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:56 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 29.5°
Sáng/Tối
28.4/ 35.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.2/ 29.3°
Sáng/Tối
27.3/ 35.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.1/ 29.7°
Sáng/Tối
27.4/ 35.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 30°
Sáng/Tối
28.6/ 37°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 30.8°
Sáng/Tối
28.5/ 38.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 30.3°
Sáng/Tối
28.5/ 38.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 30.4°
Sáng/Tối
28.2/ 38.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 30.3°
Sáng/Tối
28.5/ 38.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 30°
Sáng/Tối
28.3/ 39.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 31.2°
Sáng/Tối
28.4/ 37.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 30.3°
Sáng/Tối
29.7/ 36°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 37°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 30.1°
Sáng/Tối
28.4/ 36.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 30.8°
Sáng/Tối
28.8/ 34.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 33.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:06
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Thấp/Cao

27.1°/38.1°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

2.75