Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:59 | 16/06/2024
Mây thưa 32.6°

Mây thưa

Cảm giác như 36.6°.

Thấp/Cao
26.7°/36.7°
Độ ẩm
58%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.54 km/giờ
Điểm ngưng
23.4 °C
Chỉ số UV
11.87

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
714.3
NH3
5.07
NO
6.31
NO2
13.02
O3
8.76
PM10
21.13
PM25
16.81
SO2
7.39

Thời tiết Quận 12 - Hồ Chí Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 12 - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Quận 12 - Hồ Chí Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Quận 12 - Hồ Chí Minh những ngày tới

Lượng mưa Quận 12 - Hồ Chí Minh những ngày tới