Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:10 | 23/07/2024
Mây cụm 33.9°

Mây cụm

Cảm giác như 40.5°.

Thấp/Cao
25.6°/33.8°
Độ ẩm
62%
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.2 km/giờ
Điểm ngưng
25.7 °C
Chỉ số UV
10.87

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
343.8
NH3
2.66
NO
0.2
NO2
3.21
O3
41.13
PM10
4.55
PM25
3.91
SO2
1.16

Thời tiết Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh những ngày tới