Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:10 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.8/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ

10:00

28.5°C / 33.3°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.01 km/giờ

13:00

30.5°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.49 km/giờ

16:00

30.5°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.34 km/giờ

19:00

26.3°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.67 km/giờ

22:00

25.4°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.34 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.42 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.78 km/giờ

07:00

25°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.36 km/giờ

10:00

28.2°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.12 km/giờ

13:00

31.2°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.31 km/giờ

16:00

29.5°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.57 km/giờ

19:00

25.3°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.14 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.11 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.12 km/giờ

04:00

24.7°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.97 km/giờ

07:00

24.3°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.24 km/giờ

10:00

29°C / 32.5°C
Mây cụm Mây cụm
69%
2.12 km/giờ

13:00

31.4°C / 35.4°C
Mây cụm Mây cụm
59%
0.84 km/giờ

16:00

29.2°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.23 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.09 km/giờ

22:00

25.4°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.69 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây cụm

01:00

24.8°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.61 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.44 km/giờ

07:00

24.4°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.2 km/giờ

10:00

29.3°C / 32.6°C
Mây cụm Mây cụm
71%
2.05 km/giờ

13:00

30.9°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.41 km/giờ

16:00

30.7°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.82 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.79 km/giờ

22:00

25.3°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.58 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác

01:00

24.2°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.29 km/giờ

04:00

24.1°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.18 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.02 km/giờ

10:00

29.2°C / 33°C
Mây rải rác Mây rải rác
66%
2.46 km/giờ

13:00

32.5°C / 36.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
57%
2.08 km/giờ

16:00

30.6°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.89 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.15 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.91 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.74 km/giờ

04:00

24.5°C / 24.6°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.98 km/giờ

07:00

24.7°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
87%
1.7 km/giờ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 27.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Thấp/Cao

23.2°/32.7°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

27.4 °C

Chỉ số UV

1.53