Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:45 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 24.2°
Sáng/Tối
25.9/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
24.2/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Thấp/Cao

24.9°/28.6°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0