Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:47 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 25.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Thấp/Cao

24.8°/28.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0