Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:39 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 27°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

12.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:34
Mưa nhẹ
Quận Đồ Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0