Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:18 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:31
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 9 phút trước
Sương mờ 24°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

3.4 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.41