Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:27 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 24°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Mây cụm
Quận Đồ Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:24
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.41