Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:06 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:42
Thấp/Cao

13°/20°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0