Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:32 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:29
Nhiều mây
Quận Đồ Sơn
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.46

Tin tức thời tiết