Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:36 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Quận Đồ Sơn
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:25
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0