Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:31 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.4/ 23.2°
Sáng/Tối
23.2/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.7/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 25.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.2/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 22.7°
Sáng/Tối
22.8/ 24.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:10
Thấp/Cao

24°/28.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0