Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:44 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0