Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:25 | 28/11/2022
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Quận Đồ Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:10
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.17 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0