Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:43 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
25.9/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ

07:00

26.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.24 km/giờ

10:00

28.7°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.3 km/giờ

13:00

29.4°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.22 km/giờ

16:00

29.8°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.5 km/giờ

19:00

27.4°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.33 km/giờ

22:00

27.6°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.82 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ

01:00

26.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.34 km/giờ

04:00

26.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.91 km/giờ

07:00

27.6°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.82 km/giờ

10:00

29.6°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.12 km/giờ

13:00

30.5°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.7 km/giờ

16:00

28.1°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3 km/giờ

19:00

27.7°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.27 km/giờ

22:00

27.8°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.71 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 28°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ

01:00

27.5°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.57 km/giờ

04:00

26.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.2 km/giờ

07:00

27.8°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.21 km/giờ

10:00

30.8°C / 34.1°C
Mây cụm Mây cụm
69%
3.37 km/giờ

13:00

30.9°C / 35.5°C
Mây cụm Mây cụm
67%
4.61 km/giờ

16:00

29.6°C / 34.8°C
Mây cụm Mây cụm
75%
4.85 km/giờ

19:00

27.9°C / 31.2°C
Mây cụm Mây cụm
86%
3.84 km/giờ

22:00

27.7°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.09 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa vừa

01:00

26.8°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.99 km/giờ

04:00

26.6°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.15 km/giờ

07:00

27.8°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.19 km/giờ

10:00

28.1°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.41 km/giờ

13:00

28.7°C / 34.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
5.44 km/giờ

16:00

28.1°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.08 km/giờ

19:00

27.9°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.93 km/giờ

22:00

27.2°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.11 km/giờ
Ngày/Đêm
27.1/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa vừa

01:00

27.7°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.72 km/giờ

04:00

27.1°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.4 km/giờ

07:00

27.8°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.78 km/giờ

10:00

27.4°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.73 km/giờ

13:00

27.2°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.93 km/giờ

16:00

27.1°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.11 km/giờ

19:00

27.8°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.81 km/giờ

22:00

27.4°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.75 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ

01:00

27.9°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.93 km/giờ

04:00

27.1°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.3 km/giờ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Thấp/Cao

25°/30.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0