Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:19 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:11
Nhiều mây

16:00

14°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.2 km/giờ

19:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.86 km/giờ

22:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Nhiều mây

01:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.61 km/giờ

04:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.35 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.43 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.14 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.86 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.01 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.81 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
4.1 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.26 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.35 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.87 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.25 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.51 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
4.9 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
4.9 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.94 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.81 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.86 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.46 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.11 km/giờ

13:00

16°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.13 km/giờ

16:00

16°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.16 km/giờ

19:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.18 km/giờ

22:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.08 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 19°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:11
Mưa nhẹ

01:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.25 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.69 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.78 km/giờ

10:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.69 km/giờ

13:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.04 km/giờ

16:00

19°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.2 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.88 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.33 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.92 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.64 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.14 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.89 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.79 km/giờ
Quận Đồ Sơn
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:11
Thấp/Cao

15°/21°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0