Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:11 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
14.1/ 14°
Sáng/Tối
15.8/ 14.5°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.7/ 14.8°
Sáng/Tối
14.1/ 15.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14.9°
Sáng/Tối
14.9/ 15.3°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.9/ 14.7°
Sáng/Tối
14.9/ 14.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 17.6°
Sáng/Tối
14.4/ 16.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 16.3°
Sáng/Tối
17.2/ 17.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 12.7°
Sáng/Tối
15.2/ 12.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14.4°
Sáng/Tối
12.1/ 14.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 15.3°
Sáng/Tối
14.9/ 15.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 19.4°
Sáng/Tối
16.3/ 19.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 21°
Sáng/Tối
20.1/ 22.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.2/ 21.7°
Sáng/Tối
21.6/ 23.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 22.8°
Sáng/Tối
22.1/ 23.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.8/ 22°
Sáng/Tối
21.9/ 22.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.4°
Sáng/Tối
22/ 22.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
20.9/ 18.2°
Sáng/Tối
22.2/ 19.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 19.7°
Sáng/Tối
17/ 19.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 23.3°
Sáng/Tối
19.3/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.8°
Sáng/Tối
23/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.6/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.3/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.9/ 23.7°
Sáng/Tối
23.1/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.8/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 26.2°
Sáng/Tối
24.8/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24.7/ 23.3°
Sáng/Tối
24.1/ 24.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 23°
Sáng/Tối
23.2/ 25.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.4/ 22.8°
Sáng/Tối
23.4/ 24.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 21.6°
Sáng/Tối
22/ 24.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.5/ 27.2°
Sáng/Tối
22/ 27.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:55
Thấp/Cao

16.9°/21.2°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

15.8 °C

Chỉ số UV

0