Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:03 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Kim Thành
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:36
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.71