Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:08 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.3°
Sáng/Tối
27.7/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.1/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.4/ 27.1°
Sáng/Tối
25.1/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29°
Sáng/Tối
27.1/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.2°
Sáng/Tối
28.5/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 30.3°
Sáng/Tối
28.2/ 34.5°
Áp suất

999 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 30.3°
Sáng/Tối
29.2/ 32.6°
Áp suất

999 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 28.9°
Sáng/Tối
29.6/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Thấp/Cao

26.6°/35.1°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0