Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:11 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.45