Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:06 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Kim Thành
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0