Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:22 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
25/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:18
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Ít mây
Huyện Kim Thành
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Thấp/Cao

16°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0