Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:52 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

998 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

997 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Huyện Kim Thành
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Thấp/Cao

27°/36°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.11 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

6.01