Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:31 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.74 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.63 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.94 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.98 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.79 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.76 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.04 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.4 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.53 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.76 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.59 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.86 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.08 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.54 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.17 km/giờ

07:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.32 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.43 km/giờ

13:00

19°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.25 km/giờ

16:00

19°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.98 km/giờ

19:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.55 km/giờ

22:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.9 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Nhiều mây

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.51 km/giờ

04:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.11 km/giờ

07:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.03 km/giờ

10:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.25 km/giờ

13:00

19°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
3.19 km/giờ

16:00

20°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.7 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.54 km/giờ

22:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.75 km/giờ
Huyện Kim Thành
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Thấp/Cao

17°/19°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0