Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:22 | 15/07/2024
Thấp/Cao
27.6/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.6/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.8/ 32.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
33.4/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
32/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Thấp/Cao

26.9°/34.6°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.6 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

5.48