Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:21 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 30.8°
Sáng/Tối
28/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28.1/ 32.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 30°
Sáng/Tối
28.6/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.2°
Sáng/Tối
28.4/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.3°
Sáng/Tối
28.9/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 28.5°
Sáng/Tối
26.9/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 32.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Thấp/Cao

28°/34.4°

Độ ẩm

78%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.72 km/giờ

Điểm ngưng

28.1 °C

Chỉ số UV

0