Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:48 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:30
Mây cụm
Huyện Kim Thành
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.53 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.46

Tin tức thời tiết