Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:02 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
22.2/ 20.4°
Sáng/Tối
19.2/ 21.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.5/ 20.5°
Sáng/Tối
19.8/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 20.7°
Sáng/Tối
21.4/ 20.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 20.7°
Sáng/Tối
19.4/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.1/ 22.8°
Sáng/Tối
19.9/ 25.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.2/ 23.1°
Sáng/Tối
22.7/ 27.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.1°
Sáng/Tối
23/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 25.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.6°
Sáng/Tối
22/ 26.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.2°
Sáng/Tối
22.3/ 28.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 23.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Thấp/Cao

19.2°/25.9°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

17.9 °C

Chỉ số UV

0.95