Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:56 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
22/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Thấp/Cao

20°/21°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.65