Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:21 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa vừa

01:00

25°C / 25°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
85%
2.7 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
89%
2.62 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
87%
2.99 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.08 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.64 km/giờ

16:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
3.21 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.63 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Nhiều mây

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.13 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.39 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.57 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.82 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
2.58 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.2 km/giờ

22:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.3 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa

01:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.93 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.68 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.87 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.46 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.66 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.4 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.88 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.27 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.7 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.37 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.55 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.16 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.94 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.15 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.63 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.68 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.27 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.49 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.4 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.92 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.46 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.95 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.51 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.59 km/giờ
Huyện Kim Thành
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0