Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:16 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa nhẹ
Huyện Bình Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.87