Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:17 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 28.8°
Sáng/Tối
29.9/ 32.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Nhiều mây

01:00

29.2°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.99 km/giờ

04:00

29.7°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.6 km/giờ

07:00

30.8°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.24 km/giờ

10:00

31.7°C / 38.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.98 km/giờ

13:00

32.1°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.35 km/giờ

16:00

33.5°C / 38.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.63 km/giờ

19:00

30.1°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.87 km/giờ

22:00

29.6°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.68 km/giờ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.6°
Sáng/Tối
27.1/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ

01:00

28.7°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2 km/giờ

04:00

27.1°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.23 km/giờ

07:00

28.9°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.21 km/giờ

10:00

32°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.22 km/giờ

13:00

34.2°C / 40.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.99 km/giờ

16:00

32.8°C / 39.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.61 km/giờ

19:00

30.4°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.39 km/giờ

22:00

29.4°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.39 km/giờ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.5°
Sáng/Tối
28.2/ 34.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ

01:00

28.5°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.82 km/giờ

04:00

28.9°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.41 km/giờ

07:00

29.5°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.11 km/giờ

10:00

32.1°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.52 km/giờ

13:00

33.9°C / 40.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.67 km/giờ

16:00

34.5°C / 40.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.88 km/giờ

19:00

31.6°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.24 km/giờ

22:00

29.7°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.41 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 35.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ

01:00

29.1°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.2 km/giờ

04:00

28.1°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.03 km/giờ

07:00

29.5°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.99 km/giờ

10:00

33.5°C / 40.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.11 km/giờ

13:00

35.9°C / 42.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
2.87 km/giờ

16:00

35.3°C / 42.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
2.86 km/giờ

19:00

30.5°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
4.28 km/giờ

22:00

29.1°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.45 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.4°
Sáng/Tối
29/ 32.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ

01:00

29.8°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.72 km/giờ

04:00

28.5°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.19 km/giờ

07:00

29.9°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.52 km/giờ

10:00

33.4°C / 40.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
3.56 km/giờ

13:00

36.2°C / 43.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
51%
3.03 km/giờ

16:00

32.7°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
4.33 km/giờ

19:00

29.2°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.01 km/giờ

22:00

28.1°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.95 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Thấp/Cao

27.5°/34.6°

Độ ẩm

80%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0