Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Huyện Bình Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Thấp/Cao

17°/27°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.69 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

2.18