Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:25 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 27.1°
Sáng/Tối
25.9/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
26.8/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 29.5°
Sáng/Tối
28.9/ 37.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 28.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 27.3°
Sáng/Tối
25.4/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 33.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 34.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27.2/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Thấp/Cao

26.3°/33.4°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.53 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0