Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:12 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Huyện Bình Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.52

Tin tức thời tiết