Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:59 | 24/04/2024
Thấp/Cao
24.5/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
25.5/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.6/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.7/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.5/ 34.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.1/ 33.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.2/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Thấp/Cao

23°/34.1°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

1.85