Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:27 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mây thưa
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

9.06 km

Gió

3.03 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.53