Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:46 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 33.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.6°
Sáng/Tối
27.5/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 25.6°
Sáng/Tối
23.5/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 26.6°
Sáng/Tối
24.4/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.9°
Sáng/Tối
26.8/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.7°
Sáng/Tối
27.5/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 27.9°
Sáng/Tối
28.8/ 33.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.6/ 28.7°
Sáng/Tối
25.3/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 26.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Thấp/Cao

25.8°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.16 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.16