Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:20 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Bình Giang
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.47