Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 11:30 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Bình Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:36
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.88 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

1.19