Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:12 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0