Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:11 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

997 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 39°
Áp suất

995 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

997 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

999 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
30/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa
Huyện Bình Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Thấp/Cao

28°/39°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.84 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0