Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:14 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

9.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mây rải rác
Huyện Bình Giang
Đã cập nhật 56 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:29
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.59 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0