Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:07 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 29.2°
Sáng/Tối
28/ 34.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.3°
Sáng/Tối
28.4/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 29.2°
Sáng/Tối
27.7/ 35.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.7°
Sáng/Tối
27.8/ 35.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.7°
Sáng/Tối
27.3/ 34.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.6°
Sáng/Tối
27.6/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.1°
Sáng/Tối
27.2/ 34.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.1°
Sáng/Tối
27.7/ 34.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.3°
Sáng/Tối
28.6/ 35.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 30.2°
Sáng/Tối
27.2/ 34.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.6°
Sáng/Tối
29.3/ 33.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 29.1°
Sáng/Tối
28.3/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.7°
Sáng/Tối
28.8/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Thấp/Cao

27.9°/35.1°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.97 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0