Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:23 | 03/12/2023
Thấp/Cao
25.1/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.3/ 32.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.1/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

24.4°/32.3°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

4.85