Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:00 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 29.3°
Sáng/Tối
27.1/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.8/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 33.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 25°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 24.4°
Sáng/Tối
25.3/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Thấp/Cao

27.8°/37.9°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.29 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0