Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:05 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 26.7°
Sáng/Tối
24.5/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 27.7°
Sáng/Tối
25.8/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 31.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
24.3/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 32.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 32.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.9°
Sáng/Tối
25.2/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 26.6°
Sáng/Tối
24.7/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.6°
Sáng/Tối
24.2/ 34.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mây thưa
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 31.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Thấp/Cao

25.3°/33.4°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

3.94