Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:08 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31/ 26.6°
Sáng/Tối
24.1/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.1°
Sáng/Tối
24.9/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.2°
Sáng/Tối
24.2/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Thấp/Cao

24.2°/33.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0