Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:55 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
26/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 30.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Thấp/Cao

24.8°/30.5°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.5 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

1.68