Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:31 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.2/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.8/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.3/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 30.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Thấp/Cao

23.1°/32.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

8.31