Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:22 | 14/06/2024
Thấp/Cao
28.8/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.1/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.7/ 33.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.2/ 34.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.7/ 33.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây thưa 27.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

27.7°/35.8°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

27.7 °C

Chỉ số UV

0