Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:57 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 23.4°
Sáng/Tối
23.5/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25.1°
Sáng/Tối
23.2/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24°
Sáng/Tối
24.2/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.3°
Sáng/Tối
25.5/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Thấp/Cao

23.6°/32.9°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0