Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:58 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
36/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 25.6°
Sáng/Tối
26.4/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

27.7°/35.2°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

27.3 °C

Chỉ số UV

0