Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:21 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.4°
Sáng/Tối
28.1/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
28.9/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.5°
Sáng/Tối
27.9/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.8°
Sáng/Tối
27.8/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.2°
Sáng/Tối
28/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.3°
Sáng/Tối
27.6/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Thấp/Cao

24.7°/27.2°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0