Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:24 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.3°
Sáng/Tối
23.8/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 25.7°
Sáng/Tối
23/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.3°
Sáng/Tối
23.4/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.3°
Sáng/Tối
23.7/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 31.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 29.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 23.7°
Sáng/Tối
20.7/ 30.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 24.5°
Sáng/Tối
20.2/ 29.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23.6°
Sáng/Tối
21.8/ 29.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24.3°
Sáng/Tối
21.3/ 30.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

23.5°/32.2°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

8.27