Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:14 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28°
Sáng/Tối
25.8/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.6°
Sáng/Tối
25.7/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây thưa 34.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Thấp/Cao

25.4°/35.6°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

10.79