Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:52 | 24/05/2024
Nhiều mây 27.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Thấp/Cao
27°/36.4°
Độ ẩm
84%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.39 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
947.95
NH3
12.54
NO
0.03
NO2
13.54
O3
8.14
PM10
32.05
PM25
27.5
SO2
1.39

Thời tiết Huyện U Minh - Cà Mau theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh - Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Huyện U Minh - Cà Mau những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện U Minh - Cà Mau những ngày tới

Lượng mưa Huyện U Minh - Cà Mau những ngày tới