Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:14 | 17/10/2021
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
24°/32°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.23 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
0.28

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
243.66
NH3
1.65
NO
0.01
NO2
1.19
O3
34.33
PM10
2.09
PM25
1.7
SO2
0.29

Thời tiết Huyện Đầm Dơi - Cà Mau theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đầm Dơi - Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đầm Dơi - Cà Mau những ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ Huyện Đầm Dơi - Cà Mau những ngày tới

Lượng mưa và khả năng có mưa Huyện Đầm Dơi - Cà Mau những ngày tới