Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:37 | 20/05/2024
Thấp/Cao
28.1/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.3/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.5/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.6/ 33.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.4/ 34.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.5/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.4/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Thấp/Cao

27.3°/35.1°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0