Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:14 | 17/10/2021
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
24°/32°
Độ ẩm
85%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.85 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
1.6

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
230.31
NH3
1.01
NO
0.02
NO2
0.63
O3
36.12
PM10
1.57
PM25
1.35
SO2
0.18

Thời tiết Huyện Cái Nước - Cà Mau theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cái Nước - Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cái Nước - Cà Mau những ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ Huyện Cái Nước - Cà Mau những ngày tới

Lượng mưa và khả năng có mưa Huyện Cái Nước - Cà Mau những ngày tới