Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:13 | 23/06/2024
Nhiều mây 26.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 27.1°.

Thấp/Cao
25.8°/30.1°
Độ ẩm
89%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.48 km/giờ
Điểm ngưng
24.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
440.6
NH3
4.12
NO
0
NO2
4.54
O3
24.68
PM10
10.57
PM25
8.49
SO2
1.03

Thời tiết Huyện Cái Nước - Cà Mau theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cái Nước - Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cái Nước - Cà Mau những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Cái Nước - Cà Mau những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cái Nước - Cà Mau những ngày tới