Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:36 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 29.5°
Sáng/Tối
28.4/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.7°
Sáng/Tối
29.7/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.7°
Sáng/Tối
28.5/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.5°
Sáng/Tối
28.6/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.6°
Sáng/Tối
28.8/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.3°
Sáng/Tối
28.2/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.5°
Sáng/Tối
28.4/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Thấp/Cao

25.7°/29.7°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.82 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0.13