Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:53 | 23/04/2024
Mây thưa 28.5°

Mây thưa

Cảm giác như 32.8°.

Thấp/Cao
26.7°/38.9°
Độ ẩm
70%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.62 km/giờ
Điểm ngưng
22.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
283.72
NH3
1.44
NO
0
NO2
0.62
O3
41.13
PM10
4.4
PM25
3.06
SO2
0.23

Thời tiết Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau những ngày tới

Lượng mưa Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau những ngày tới