Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:21 | 20/04/2024
Nhiều mây 32°

Nhiều mây

Cảm giác như 34.8°.

Thấp/Cao
27.8°/32.5°
Độ ẩm
49%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.96 km/giờ
Điểm ngưng
20 °C
Chỉ số UV
9.46

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
240.33
NH3
0.63
NO
0.04
NO2
0.19
O3
42.56
PM10
2.73
PM25
1.56
SO2
0.17

Thời tiết Huyện Phú Tân - Cà Mau theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Tân - Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phú Tân - Cà Mau những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Phú Tân - Cà Mau những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Tân - Cà Mau những ngày tới